Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


LUCERTA

2013.12.12

 

LUCERTA
„Tanúsítom, hogy a következő szöveg színtiszta igazság és nem a képzelet szüleménye. Az írás egy olyan interjú átirata, amit 1999. decemberében egy nem emberi, hüllőszerű lénnyel folytattam. Ez a nőnemű lény akkor már néhány hónapja kapcsolatban állt egy barátommal, akinek a nevét itt E. F.-fel rövidítem.

Hadd mondjam el, hogy soha életemben nem hittem az ufókban, földönkívüliekben és egyéb hasonló dolgokban, továbbá szentül meg voltam győződve arról, hogy E. F. álmokat, vagy sci-fi történeteket mesélt el, amikor beszámolt első találkozásáról a Lacerta nevű nem emberi lénnyel. Még akkor is kételkedtem, amikor 1999 december 16-án barátom elhagyatott dél-svédországi házának kis, meleg szobájában saját szememmel pillantottam meg ezt a nem emberi lényt. Találkozásunkkor azonban annyi megdöbbentő dolgot mesélt el és mutatott meg nekem, hogy szavai valóságát és igazát már nem tagadhatom. Ez nem egy újabb, hamis ufó-jelentés, amely az igazság feltárását tűzi ki célul, holott maga is kitaláció, ezért tanúsítom, hogy a dokumentumban foglaltak igazak és ezért érdemesek az Ön figyelmére.

Három órán át beszélgettem vele, az anyagot azonban az ő kérésére megrövidítettem. A kérdések nem mindig abban a sorrendben hangzottak el, ahogy itt szerepelnek, ezért a szöveg néha zavarosnak tűnhet, amiért előre elnézésüket kérem. Nem könnyű szívvel töröltem az átiratból kérésére a szöveg összes fontos részét, de birtokomban van a teljes dokumentum (testéről és felszereléséről készített rajzaimmal összesen 49 oldal) és néhány kazetta is, amelyre az interjút rögzítettem, ezeket viszont az ő kívánságára még titokban kell tartanom. Az itt következő rövidített szöveget megbízható finn, norvég, német és francia barátaimnak is elküldöm, hogy saját nyelvükre lefordíthassák, így az átirat remélhetőleg a lehető legtöbb emberhez el fog jutni. Ha az írás Önhöz is eljut, kérem, bátran készítsen róla másolatokat, vagy küldje tovább e-mailen más barátainak.

Tanúsítom továbbá azt is, hogy ez a lény birtokában volt a reptiloid, fajtájának jellemző „paranormális” képességeknek, úgymint a telepátiának és a telekinézisnek, amit tollam megérintés nélküli táncoltatásával és egy alma kezei felett 40 cm-re való lebegtetéssel bizonyított is nekem. Mindezeket három óra hat perces együttlétünk alatt mutatta meg nekem, és egészen biztos vagyok benne, hogy ezek nem trükkök voltak. Bizonyára azt is nehezen tudják majd megérteni, elhinni, hogy beszélgetésünkkor kapcsolatban voltam a tudatával. De teljes bizonyossággal állítom, hogy mindaz, ami az interjú közben a mi világunkról a tudomásomra jutott a színtiszta igazság.

Következő találkozásunk időpontja 2000 április 23-án lesz ugyanabban a svédországi házban, megígérte, hogy létezését alátámasztandó bizonyítékokat fog hozni nekem. Addig is gyűjtögetem a kérdéseket, amiket majd felteszek neki. Talán abba is beleegyezik majd, hogy felfedjem állításait egy eljövendő háborúval kapcsolatban.

Ole K.

2000. január 8.

Az interjú rövidített átirata:
1999. december 16.

Kérdés: Először is, ki vagy te? Földönkívüli faj követe vagy, vagy erről a bolygóról származol?

Válasz: Ahogy azt a saját szemeddel is látod, én nem emberi lény vagyok és az igazat megvallva még csak nem is vagyok emlős, még emlősökre utaló testi jegyeim ellenére sem, amelyek az evolúció eredményei. Én egy nőnemű hüllő lény vagyok, és egy nagyon öreg hüllő fajhoz tartozom. Mi a Föld őslakói vagyunk, millió évek óta élünk itt. Ismerhetsz bennünket az emberiség vallásos irataiból, szerepelünk a Bibliában is, az egyiptomiak és az inkák is, és sok más ősi nép tudott létezésünkről és tisztelt minket istenként. A keresztény vallás félreértelmezte szerepünket a teremtésben, ezért gonosz kígyóként kerültünk a Bibliába. Pedig ez nem igaz. A fajodat génsebészeti úton földönkívüliek tenyésztették ki és mi jobbára csak passzív nézői voltunk felgyorsított evolúciótoknak. Igaz, amit néhány tudósotok már megsejtett, vagyis hogy fajotok 2-3 millió év alatt, természetellenes gyorsasággal fejlődött ki. Ez teljességgel elképzelhetetlen, mert a természetes evolúció sokkal lassabb folyamat, bár ezt ti még nem értitek. Teremtésetek művi, génsebészeti úton folyt, de nem mi, hanem egy földönkívüli faj vitte végbe. Ha azt kérded, földönkívüli vagyok-e, azt kell mondjam, nem. A Föld lakói vagyunk. Bár vannak kolóniáink a Naprendszerben másutt is, származási helyünk a Föld. Valójában a Föld a mi bolygónk, nem a tietek és soha nem is volt az.Kérdés: Megmondanád a neved?

Válasz: Nehezet kérsz tőlem, mert az emberi száj nem képes helyesen kiejteni a neveinket (és a neveink rosszul kimondása nagy sértésnek számít közöttünk). A nyelvünk nagyon különbözik a tietektől, de a nevem – megpróbálom az emberi hangokhoz hasonlatosan ejteni – így hangzik: „Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh” , amelyben az „s” és a „k” hangokat nagy nyomatékkal ejtjük. Veletek ellentétben nincsen keresztnevünk, hanem egy szóból álló, egyéni nevünk van, amelyet az egyéni kiejtés és az jellemez, hogy ezt a nevet nem gyermekkorban, hanem a felnőtté válás egy bizonyos szakaszában, a vallási vagy tudományos „megvilágosulás” idején kapjuk. Megtisztelnél, ha nem próbálnád kiejteni emberi száddal az én valódi nevemet. Szólíts kérlek Lacertának, rendszerint ezt a nevet használom, ha emberek között vagyok, és beszélgetni akarok velük.

Kérdés: Hány éves vagy?

Válasz: Mi az időt veletek ellentétben nem asztrológiai években, a Föld Nap körüli keringésével mérjük, mert mi a Föld felszíne alatt élünk. A mi időszámításunk a Föld mágneses pólusainak periodikus változásain alapul és ennek megfelelően (a ti számaitoknak megfelelően kifejezve) a mai napon – hadd számoljak csak utána – 57,653 ciklus az életkorom. 16,337 ciklussal ezelőtt világosodtam meg és léptem a felnőtt korba (ez számunkra nagyon fontos időpont). A ti éveitekkel számolva körülbelül 28 éves vagyok.

Kérdés: Mi a te feladatod? Van foglalkozásod?

Válasz: A ti szavaitokkal élve: kíváncsi tanulója vagyok a fajotok szociális viselkedésének. Ezért vagyok itt, ezért is beszélgetek most veled. Ezért fedtem fel E. F. és most te előtted is valódi lényemet. Ezért adom most át neked a titkos válaszokat kérdéseidre, és ezért próbálok helyes válaszokat adni. Látni akarom, hogy miként reagálsz, hogy fajtád többi tagja hogyan reagál. Olyan sok hazug él köztetek, akik azzal kérkednek, hogy ismerik az igazságot rólunk, a földönkívüliekről, a repülő csészealjakról és a hasonló dolgokról, ráadásul sokan el is hiszik hazugságaikat. Látni akarom, mit szól majd a fajtád, ha az igazságot (amit én elmondok neked) a világ elé tárod. Remélem, tévedek, de biztos vagyok abban, hogy mindenki visszautasítja majd szavaimat, de hinnetek kell nekem, ha az elkövetkező éveket túl akarjátok élni.

Kérdés: Olvastam már nyilatkozatodat (amelyet E. F.-nek adtál) erről, de mégis szeretném, ha röviden válaszolnál nekem erre: Az ufók valóban földönkívüliek által vezetett repülő tárgyak, vagy a te fajod repülői?

Válasz: Néhány UFO-észlelés, ahogy ezt ti nevezitek, nekünk tudható be, de a legtöbb nem. A legtöbb „titokzatos” repülő tárgy nem technikai eszköz, hanem legtöbbször természeti jelenségek félremagyarázása, amelyeket a tudósaitok még nem értenek (mint a spontán plazma kitörések magasan az atmoszférában). Mindazonáltal valódi ufóészlelések is vannak, az UFO-k egy része a ti fajotok (főleg a hadseregeitek) birtokában vannak, de tartozhatnak földönkívüli fajokhoz, és néhány közülük a miénk. (De a mi számlánkra írható észlelések csak egy töredéke ezeknek, mert rendszerint nagyon elővigyázatosak vagyunk, és jó módszereink vannak arra, hogy elrejtsük repülőinket az atmoszférában.) Ha egy világos metálszínű szivar alakú hengeres objektumról szóló híreket hallasz, amelynek hossza a ti mértékegységetekkel kifejezve 20 és 260 m között van, és mély, zümmögő hangot hallat, továbbá 5 erős fényű vörös lámpa van rajta (…), akkor nagy valószínűséggel valaki a mi egyik űrhajónkat pillantotta meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy az az űrhajó bajba került, vagy valaki közülünk nem volt eléggé elővigyázatos. Van egy kisebb csészealj alakú repülőkből álló flottánk is. A háromszög alakú UFO-k rendszerint a ti hadseregeitek valamelyikéhez tartoznak, bár az elkészítésükhöz földönkívüli technológiát használnak. Ha igazán szeretnéd látni valamelyik repülőnket, akkor a sarkokat és a belső-ázsiai hegyvidéket érdemes szemmel tartani.Kérdés: Van valami jel, amiről a te fajtádat felismerhetjük?

Válasz: Két jellegzetes szimbóluma van fajunknak. Az egyik (az ősibb) egy kék kígyó, amelynek négy fehér szárny van a hátán (ezeknek a színeknek számunkra vallási jelentősége van). Ezt a jelképet korábban csak bizonyos társadalmi rétegek használhatták, de ma már nagyon ritka – ti emberek ezt a szimbólumot másoltátok írásos emlékeitekbe. A másik jelkép egy misztikus lényt, a ti szavaitokkal élve egy „sárkányt” ábrázol, ahogy körbeölel hét fehér csillagot. Ez a jelkép sokkal elterjedtebb manapság. Ha ezt a jelet látod egy olyan hengerszerű repülőn, amelyről az előző kérdésben esett szó, vagy egy föld alatti létesítményen, akkor az egyértelműen hozzánk tartozik (és azt javasolnám, hogy a lehető leggyorsabban menj el onnan)!

Kérdés: A hét csillag, amit az imént említettél, a Plejádokat jelképezik?

Válasz: A Plejádokat? Nem. A hét csillag valójában bolygók és holdak, és a Naprendszerben létesített hét korábbi kolóniánk jelképei. A csillagok kék háttérben helyezkednek el, és a sárkányszerű kör a Föld gömbölyűségére utal. A hét fehér csillag a Holdat, a Marsot, a Vénuszt és a Jupiter, ill. a Szaturnusz négy holdját jelölik, amelyeket a múltban kolonizáltunk. Két kolóniát azóta elhagytunk, így öt csillag használata helyesebb lenne.

Kérdés: Ha már nem engeded, hogy fotókat készítsek rólad, – ami sokat segítene létezésed és a történet valódiságának alátámasztásában – megtennéd, hogy részletesen leírod kinézetedet?

Válasz: Tudom, sokat jelentene néhány fotó az interjú valódiságát illetően. Ti emberek amúgy is nagyon kétkedőek vagytok (ami jó nekünk és a többi idegen fajnak, amelyek a bolygótokon ténykednek). Tehát még ha lennének is fotóid, sokan mondanák közületek, hogy hamisítványok, és én csak egy álruhás nő vagyok, ami nagyon bántana engem. Ezért meg kell értened, nem adhatok engedélyt arra, hogy lefényképezz engem, vagy az eszközeimet. És ennek több oka is van, amit nem kívánok részletekbe menően elmondani, de az egyik ok az, hogy létezésünket továbbra is titokban akarom tartani, a másik pedig vallási természetű.

Mindazonáltal szabad rajzokat készítened rólam és az eszközeimről is, amelyeket később mutatok be neked. Megpróbálhatnám szavakkal leírni külsőmet, de kétlem, hogy embertársaid képesek lesznek elképzelni magukban valós kinézetemet a szavak segítségével, mert a reptiloid és más intelligens lények létezésének tagadása az agyatokba van programozva. Azért megpróbálom.

Képzeld magad elé egy átlagos nő testét. Mint nektek is, nekem is van fejem, két karom, két kezem, két lábam, két lábfejem. Testem arányai is hasonlítanak a tietekére. Mivel nőnemű vagyok, nekem is vannak melleim (Hüllő eredetünk ellenére az evolúciós folyamat eredményeként 30 millió évvel ezelőtt mi is tejjel kezdtük el táplálni kicsinyeinket, mivel ez a legjobb módszer életben tartásukra. A ti fajotok esetében ez már a dinoszauruszok korában kialakult, majd megjelent a mi fajunk esetében is. Ez azért nem jelenti azt, hogy mi is valódi emlősökké váltunk volna.), de a mi emlőink nem olyan nagyok, mint az emberi nőké, továbbá méretük nagyjából minden egyednél azonos. Külső nemi szerveink mindkét nem esetében kisebbek, mint az embereknél, de láthatóak és szerepük is megegyezik az emberi nemi szervekkel (az evolúció egy másik adománya a fajunknak).

A bőröm zöld-bézs színű – halványzöld – és barna pöttyök rendetlen mintázatával tarkított (minden folt 1-2 cm nagyságú) a bőrünk és az arcunk. (A minták a két nem esetében eltérőek, a nőneműeknek több van testük alsó részén és az arcukon.) Láthatod, ahogy az én esetemben két vonal húzódik a szemöldökömtől az orcámon át az államig. A szemeim valamivel nagyobbak az emberi szemeknél (ezért látunk mi jobban a sötétben), jellegzetes nagy fekete pupillánk, amit egy kis világoszöld írisz vesz körül (a hímek írisze sötétzöld). A pupillánk vágott alakú és egy kis fekete vonaltól egészen nagy tojás alakot is fel tud venni, ami azért van, mert a szemünk nagyon érzékeny a fényre és ezt így tudjuk kompenzálni. Nekünk is kívülről látható, kerek fülünk van, igaz kisebb és nem is annyira íves, mint a tietek, mégis jobban hallunk nálatok, mert a füleink nagyon érzékenyek a hangra (szélesebb frekvencia tartományban hallunk nálatok). Van egy izom vagy héj a füleink felett, amellyel tökéletesen be tudjuk zárni őket, pl. ha víz alá merülünk. Az orrunk hegyesebb, és van egy v-alakú ív a két orrlyukunk között, amely őseink számára hőlátást tett lehetővé. Bár ez a szerv már elcsökevényesedett, még mindig érzékelni tudjuk vele a hőmérsékletet. Ajkaink hasonló formájúak, mint a tieitek (a nőnemű egyedeké kicsit nagyobb, mint a hímeké) csak világos barna színükben térnek el, fogaink nagyon fehérek és erősek, ill. kicsit hosszabbak és élesebbek a ti emlős fogaitoknál. Nálunk nincs többféle hajszín (a hajunk színe korunkkal együtt változik) az eredeti szín – mint az enyém is – zöldesbarna. Hajunk vastagabb és erősebb a tieteknél és sokkal lassabban nő. Ráadásul szőrzet egyedül a fejünkön van.

Testünk, karjaink és lábaink méretükben és formájukban is hasonlítanak a tietekre, színük azonban eltérő (zöld-bézs, mint az arcunk), a bőr combunkon és felkarunkon pikkelyhez hasonló. Öt ujjunk valamivel hosszabb és vékonyabb az emberi ujjaknál, tenyerünk sima és nincsenek benne vonalak, hanem ezt is egy pikkelyszerű anyag és barna foltok keveréke borítja (mindkét nem esetében megtalálhatóak a foltok a tenyéren), ezen kívül ujjlenyomatunk sincs. Ha megérintesz, érezni fogod, hogy bőröm selymesebb tapintású, mint a ti szőrrel borított bőrötök. Mindkét kezünk középső ujján éles köröm található. Láthatod, hogy az én körmeim nem olyan hosszúak és gömbölyű a végük. Ez nememből adódik. A hímeknek hosszú, hegyes körmük van, amely 5-6 cm-re is megnő. Egy másik dologban viszont nagyon eltér a tietekétől a testem: hüllő eredetemre utal a hátamon végighúzódó csontos kitüremkedés, amit a ruhámon keresztül is érezni lehet. Ez nem a gerincem, hanem egy összetett lapszerű képződmény, ami a fejemtől a csípőmig fut. Sok ideg és véredény szövi át a lapkákat (amelyek nagyjából 2-3 cm hosszúak és nagyon érzékenyek – ezért nem szeretünk támlás székekben ülni). A lapocskák a szexuális életünkön kívül a testhőmérsékletünk szabályozását végzik. Ha fény éri őket, a lapok megtelnek vérrel, és a Nap felmelegíti hüllő vérünket, amely átjárva a lapocskákat, majd a testünket nagyon kellemes érzést okoz.

Hogy még miben különbözünk tőletek? Nincs köldökünk, mert nem az emlősök mintájára hozzuk világra utódainkat. A többi külső eltérés olyan kicsi, hogy fel sem tűnik, ha ruhában vagyunk. Azt hiszem, elég alapos leírást adtam. Talán készíthetnél rajzokat is.

Kérdés: Milyen ruhát viseltek általában? Ami rajtad van, gondolom, nem a hétköznapi viseleted.

Válasz: Nem, az emberi ruhákat csak akkor hordom, amikor köztetek járok. Az igazat megvallva nem túl kényelmes számomra ilyen szűk ruhákat hordani, mindig szokatlanul hat, ha felveszem őket. Ha nem vagyunk otthon (itt föld alatti otthonainkra gondolok), vagy nagy mesterséges napozóhelyeinken, akkor hasonló nevű társaink között általában meztelenek vagyunk. Ez meglep téged? Ha nyilvános helyen vagyunk lenge, puha anyagból készült öltözetet hordunk. Említettem már, hogy testünk sok része, a hátunk pedig kifejezetten érzékeny az érintésre, ezért szűk ruhában kényelmetlenül érezzük magunkat. A nő és a hím egyedek ruhái gyakran csak a színükben térnek el.

Kérdés: Amikor „hasonló nevű társaidról” beszélsz, a családodra gondolsz?

Válasz: Nem, nem igazán. A család olyan egyedeket takar, akik genetikailag is összetartoznak, mint az apa, anya és a gyerekek. Ahogy korábban mondtam nekünk különleges, egyedi neveink vannak. A név kiejtése teljesen egyedi, nincs még egy azonos nevű egyed, de a nevünk középső része elárulja, melyik családhoz tartozunk. (Ezt a szót kell használjam, mert a ti nyelveteken nincs erre megfelelőbb.) De ez nem jelenti azt, hogy a csoport egyedei genetikailag is hasonlóak egymáshoz, mert ezek a csoportok rendszerint elég nagyok (20-70 egyed). Nagyobbrészt genetikailag összetartozó egyedek vannak ebben is, leszámítva azokat, akik a csoportot elhagyták, és a legszorosabb kapcsolatok az apák, anyák és a gyermekeik közt jönnek létre. Ősi társadalmi rendünk túl összetett és a legalapvetőbb dolgok megbeszélése is órákig tartana. Talán következő találkozásunkkor majd részletesen beszámolok neked ezekről a dolgokról.

Kérdés: Van farkad, mint a normális hüllőknek?

Válasz: Látsz rajtam? Nem, nincs látható farkunk. Ha megnézed a csontvázunkat, látható egy lekerekedett kis csont a gerincoszlopunk végén a medencénk mögött. Ez őseink farkának elcsökevényesedett maradványa és kívülről nem is látható. Oh, magzataink rendelkeznek farokkal fejlődésük első hónapjaiban, de ez a farok még születésük előtt felszívódik. Farokra csak azoknak a primitív élőlényeknek van szüksége, amelyek a két lábon járást próbálgatják, és farkukat egyensúlyozásra használják. A mi csontvázunk átalakult az evolúció során, gerincünk szinte teljesen azonos alakú, mint a tietek.Kérdés: Azt mondtad, másként hozzátok világra utódaitokat. Talán tojásokat raktok?

Válasz: Igen, de nem olyat, mint a madarak, vagy a primitív hüllők. Az embrió egy protein-folyadékban fejlődik az anya méhében, de van egy tojás formájú, nagyon vékony mész héj is körülötte, amely kitölti a méhet. A héjon belül az embrió teljesen független az anya testétől és minden anyaggal el van látva, ami a fejlődéséhez szükségeltetik. Van egy köldökzsinórhoz hasonló szervünk, amely a hátunk lemezei mögött csatlakozik a testhez. A születéskor az egész, csúszós fehérjével borított tojás átpréselődik a vaginán, és a baba ebből a puha tojásból bújik ki néhány perccel később. A középső ujjakon elhelyezkedő körmöket a babák ösztönösen használják a tojás héjának feltöréséhez. Születésükkor a babák kisebbek az ember gyermekeinél, méretük 30-35 cm a ti mértékegységetekkel kifejezve, míg a tojás nagyjából 40 cm hosszú (az emberinél kisebb vaginánk miatt), de felnőtt testméretünk 160–180 cm között mozog.

Kérdés: Hogyan szabályozzátok a testhőmérsékleteteket? Korábban azt mondtad, hogy élvezitek a napozást. Milyen hatással van a fény a szervezetetekre?

Válasz: Nem vagyunk emlősök, és mint hüllők, testhőmérsékletünk a környezet hőmérsékletétől függ. Ha megfogod a kezem, érezheted, hogy hidegebb a tiednél, mivel az átlagos testhőmérsékletünk 30-33 fok. Ha napozunk (főleg, amikor meztelenek vagyunk és a hátlemezeinket is felé fordítjuk), testhőmérsékletünk percek alatt 8-9 fokot emelkedhet. Ez sok enzim és hormon termelését okozza, amitől szívünk és agyunk, és összes többi szervünk aktívabbá válik, és nagyon jól érezzük magunkat. Bár ti emberek is élvezitek a napfényt, számunkra ez az elképzelhető legnagyobb öröm (talán a ti orgazmusotokhoz hasonlíthatnám). A meleg folyadékokban való úszást is nagyon élvezzük, amely megemeli a testhőmérsékletünket. Ha néhány órát árnyékban töltünk, a testhőmérsékletünk hamar visszaesik 30-33 fokra. Bár ez nem rossz számukra, sokkal jobban szeretjük a fényt. Mesterséges föld alatti nap-termeink vannak, de a valódi Nap fényével nem lehet őket összehasonlítani.

Kérdés: Mivel táplálkozol?

Válasz: Általában sokféle dologgal, mint a hús, a gyümölcs, zöldség, ill. különféle gombák, amelyeket föld alatti farmokon tenyésztünk. Több olyan táplálékot is elfogyasztunk, ami számotokra mérgező lenne. A lényegi különbség közöttünk az, hogy nekünk mindenképp kell húst is fogyasztanunk, mert a szervezetünk igényli a proteineket. Veletek ellentétben nem fogyaszthatunk csak növényi táplálékot, mert hús nélkül az emésztésünk leállna és néhány héten, hónapon belül elpusztulnánk. Sokan közülünk nyers húst is esznek, ami számotokra visszatetsző lehet. Én személy szerint a főtt húst és a felszíni gyümölcsöket, az almát és a narancsot szeretem.

Kérdés: Mondanál nekem valamit fajod történetéről és evolúciójáról? Milyen régóta létezik a fajotok? Ti is a primitív hüllőkből fejlődtetek ki, mint az emberek a majmokból?

Válasz: Nos, ez egy nagyon hosszú és összetett történet, ami majd biztosan hihetetlennek tűnik számodra, de ez az igazság. Megpróbálom röviden elmondani. 65 millió évvel ezelőtt sok, kevésbé fejlett ősünk elpusztult a dinoszauruszokkal egy globális kataklizmában. A pusztulás oka nem egy nagy aszteroida becsapódása volt, ahogy azt tudósaitok képzelik, hanem egy háború két ellenséges földönkívüli faj között, amely jobbára bolygótok körül az űrben és az atmoszféra magasabb részeiben zajlott. Nem sok pontos ismeretünk maradt ezekből a korai időkből, de ekkor háborúztak földönkívüliek először a Földön – és egész biztosan nem utoljára, közeleg egy újabb háború, hiszen a szembenálló idegen fajok között már 73 éve egy „hidegháború” zajlik. A 65 millió évvel ezelőtti háborúban két olyan idegen faj vett részt, amelyek nevei a ti számotokra nem kimondhatóak. Bár ki tudnám előtted ejteni neveiket, a hangok sértenék a füleidet. Az egyik faj emberszerű volt, mint a ti fajotok, csak annál sokkal öregebb, és annak a csillaghalmaznak az egyik naprendszeréből származott, amit ti Procyonnak hívtok. A másik egy reptiloid faj volt, erről nem tudunk sokat, de a mi fajunkkal biztosan nem állt kapcsolatban, hiszen mi külső behatás nélkül a földi hüllőkből fejlődtünk ki (leszámítva, amikor saját magunk alkalmaztuk a manipulációt, de erre még később visszatérünk). A fejlett reptiloid faj nem ebből a világból származott. Hogyan is magyarázhatnám el neked? A ti tudósaitok

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.